Sistemes
d’Higiene Femenina

Unitat Higiènica

L’eliminació inadequada de residus d’higiene femenina pot augmentar el risc de contaminacions i infeccions per microorganismes nocius, embussos a les canonades i males olors al bany.

El servei de la Unitat Higiènica de SH amb germicida per a un tractament eficaç del residu soluciona aquest problema. Amb una Unitat amb pedal mantenim les usuàries protegides 24 hores a el dia.

Higiene Femenina

Contenedor Sanibio

Facilita la neteja
El contenidor, s’instal·la a la paret, sense donar-li suport a terra facilitant la tasca de neteja al WC.

Garanteix l’higiene
Cada canvi de cartutx, equival a estrenar contenidor. Cartutxos d’un sol ús, sense risc de contaminació creuada, 100% higiènics. El germicida incorporat actua contra els bacteris causants de la mala olor.

Higiene de WC i urinaris, servei de contenidors d’higiene femenina,
i servei d’ambientació per millorar la percepció de client i evitar males olors.
Ens encarreguem de tot! Assessorament, instal·lació i cessió de dispositius, visites de manteniment periòdiques dels nostres tècnics amb revisions tècniques i reposició de càrregues i fragàncies.

Li agradaria obtenir més informació?

Oferim els serveis de desinfecció i prevenció necessaris per fer del seu lloc de treball, un entorn més segur. Demani informació sense compromís sobre els nostres serveis d’instal·lació i manteniment.