Gestió
de Residus

SERVEI I HIGIENE

El nostre Servei de Gestió de Residus es basa en tractar els residus generats a l’activitat dels nostres clients, segons estableix el departament de salut.
És un procés fonamental per complir amb la legalitat vigent i respectar el medi ambient.

Què oferim?

Realitzem tota la gestió documental.
Oferim diferents mides de contenidors, 1l, 2l, 5l, 10l, 25l…
Realitzem diferents freqüències de recollida per adaptar-nos a les seves necessitats.
Tramitem l’alta de productor de residus perillosos.

Comptem amb tots els permisos necessaris (ler 180.103 i 180.202 com a gestors i transportistes) i posem el nostre coneixement, mitjans i personal autoritzat per gestionar correctament els residus.

Contacta amb Nosaltres

Li agradaria obtenir més informació?

Oferim els serveis de desinfecció i prevenció necessaris per fer del seu lloc de treball, un entorn més segur. Demani informació sense compromís sobre els nostres serveis d’instal·lació i manteniment.