Sistemes
d’Higienització Ambiental

CANÓ D’OZÓ TEMPEST
Tractament puntual de xoc (sense presència de persones). Ideal per a vehicles, hotels, geriàtrics, clíniques veterinàries, vestuaris, etc.

QUÈ ÉS I PER QUÈ SERVEIX L’OZÓ?

L’Ozó és una molècula composta per tres àtoms d’oxigen. És la forma més activa de l’oxigen que existeix, capaç d’actuar de manera eficaç contra els principals components de la contaminació ambiental.

És el desinfectant més potent que existeix en la naturalesa gràcies al seu alt poder d’oxidació.

Com Funciona

Tractament puntual de xoc (sense presència de persones). Ideal per a vehicles, hotels, geriàtrics, clíniques veterinàries, vestuaris, etc.
Molt potent: Genera 10.000 mg / h d’ozó per higienitzar, desinfectar i desodoritzar estades de fins a 210 m2 eliminant virus, bacteris i microorganismes.

Desinfecció de conductes amb ozó
per destruir tots els microorganismes, virus, bacteris i fongs.

TRACTAMENT HIGIENITZACIÓ DE CONDUCTES

Oferim un servei de desinfecció amb ozó per destruir tots els microorganismes, virus, bacteris i fongs que habiten dins dels conductes.

Aconseguint un aire totalment sa sense deixar cap residu i complir amb la Norma UNE 100.012: 2005, que fa referència a la salubritat a l’interior dels conductes d’aire.

Els conductes d’aire condicionat ofereixen condicions immillorables perquè habitin milions de gèrmens degut a la foscor i humitat permanent, que arrossegats pel corrent d’aire, poden provocar en algunes ocasions malalties i molèsties a les persones que es troben al local (migranyes, nàusees, marejos, picor d’ulls, refredats i al·lèrgies).

OZONITZADOR STRATUS
Higienitza i purifica l’aire i les superfícies d’espais interiors.

DISPOSITIU STRATUS

Gràcies a el poder oxidant de l’ozó, elimina virus, bacteris, gèrmens i microorganismes en general.
Desodoritza, atacant la matèria orgànica i els microorganismes que causen la mala olor.

Ideal per a tot tipus d’establiments com hotels, oficines, restaurants, gimnasos, vestuaris, col·legis, guarderies, residències, hospitals, etc.

QUINS BENEFICIS TÉ L’OZÓ?

Desinfecta, destruint per oxidació bacteris, virus i gèrmens.
Purifica, netejant l’aire de forma natural.
Desodoritza, atacant la matèria orgànica i els microorganismes que causen la mala olor.
Equips innocus i segurs per a l’ésser humà. No generen residus en el medi ambient.

Com Funciona

Incorpora Control Automàtic de Producció d’ozó, per garantir la seguretat de les persones en oficines i espais tancats en funció de les dimensions i característiques de l’espai a tractar, d’acord amb la norma UNE 400-201-94.

Contacta amb Nosaltres

Li agradaria obtenir més informació?

Li oferim els serveis de desinfecció i prevenció necessaris per fer del seu lloc de treball, un entorn més segur. Demani informació sense compromís sobre els nostres serveis d’instal·lació i manteniment.